مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی
#11629
Mohammad
مشارکت کننده

نمی توان به جای هشتگ ها و اعداد نام نمایشی افراد ثبت کرد؟
تا هنگام پاسخ مشخص باشد به چه کسی پاسخ میدهیم

  • این پاسخ 2 هفته، 4 روز پیش توسط Mohammad اصلاح شده است.