مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی
#11632
Nasim
مشارکت کننده

ریز مغذی ها ترکیبات موثر در ترکیبات غذایی هستند که برای فعالیت های حیاتی بدن لازم هستند.