مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی

متشکریم، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: 15763
  • تاریخ: خرداد 24, 1403
  • قیمت نهایی: ۰.۰۰تومان

دانلودها

محصول دانلودهای باقی مونده انقضا دانلود
Nanoengineering in the beverage industry هرگز Nanoengineering in the beverage industry-Academic Press (2020)
Biotechnological Progress and Beverage Consumption هرگز volume 19 - Biotechnological Progress and Beverage Consumption
Impact of Nano-Engineering in Beverage Industry هرگز volume 20- Impact of Nano-Engineering in Beverage Industry

مشخصات سفارش

محصول مجموع
Nanoengineering in the beverage industry × 1 ۰.۰۰تومان
Biotechnological Progress and Beverage Consumption × 1 ۰.۰۰تومان
Impact of Nano-Engineering in Beverage Industry × 1 ۰.۰۰تومان
جمع جزء: ۰.۰۰تومان
قیمت نهایی: ۰.۰۰تومان