مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی

خدمات مرکز نوآوری گرونیدا

 • طراحی و بهینه سازی فرمولاسیون محصول مطابق با خط تولید موجود در صنعت متقاضی
 • ارائه فرمولاسیون محصولات غذایی نوآورانه با هدف رفع نیاز بازار و کاهش هزینه های تولید در چارچوب محدودیت ها و الزامات فنی صنعت غذا
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی برای کارشناسان و متخصصان صنعت جهت استقلال کامل صنعت
 • انجام آزمون های ارزیابی حسی (پنل) مطابق با جدیدترین روش های روز
 • کارآزمایی بالینی و بررسی اثر بخشی محصول زیر نظر سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه های علوم
پزشکی و انستیتوهای ملی سلامت
 • انجام آزمون های کنترل کیفیت، ارزیابی ایمنی میکروبیولوژیکی و سم شناسی، بررسی ترکیبات غذایی و ارزش تغذیه ای محصولات غذایی
 • مشارکت یا مشاوره در تدوین استاندارد تشویقی و ملی محصولات
 • نـــگارش مقــاله از پــروژه هــای تحقیقاتـــی در صنعت
 • مشاوره اخذ مجوز دانش بنیانی مرتبط با محصول نوآورانه
 • ارائه تسهیلات مالی و پول هوشمند
 • معرفی سرمایه گذار
 • فضای کار اشتراکی
 • پایش و بررسی دوره ای نتایج