مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی
Search

راهنما ثبت چالش

1- جهت ثبت چالش صنعتی و نیازهای تحقیق و توسعه خود، از طریق فرم ثبت چالش اقدام نمایید. 2- در مرحله بعد، مشخصات سازمان/شرکت و اطلاعات مرتبط با چالش از شما درخواست می‌گردد.  3- پس از اطمینان از صحت تکمیل فرم، با زدن دکمه *ثبت چالش*، اطلاعات به مرکز ارسال

بیشتر »

راهنمای ثبت ایده جدید

1- به منظور ثبت ایده و ارسال ایده جدید، مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت ایده و قبول شرایط الزامی می‌باشد. 2- در مرحله بعد مشخصات فردی فناور و اطلاعات مربوط به ایده از شما درخواست می‌گردد. در این مرحله لازم است شرح مختصر و غیرمحرمانه از ایده حداکثر حدود

بیشتر »