مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی
Search
مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی
مقالات عمومی
روابط عمومی

نوآوری باز رمز حضور پایدار کسب و کارها در بازار

امروزه نوآوری و کارآفرینی پایه و ستون اصلی پیروزی و پایداری تجارت­‌ها و کسب و کارهای جهانی برای کسب مزیت رقابتی و افزایش عملکرد آن ­ها به شمار می­‌رود. طبق عقیده دراکر، در جهانی که دائما در حال تغییر است تنها راه بقای سازمان­‌ها نوآوری است. نوآوری نخستین بار توسط

بیشتر »
مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی
مقالات عمومی
روابط عمومی

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان

ایجاد هرگونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان­‌ها تنها از طریق فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می­‌باشد. هیگینز در سال 1995 ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت نوآوری را اینچنین تعریف کرده است که خلاقیت گروهی و فردی در ترکیب با فرایندهای صحیح وقتی با فرهنگ رخ ­دهد سبب نوآوری

بیشتر »