مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی

برگزاری رویداد نیازهای فنی-مهندسی گروه تولیدی عالیس

تاریخ برگزاری :
پوستر رویداد فنی مهندسی عالیس
5/5
شرکت پیشگامان اکسیر سبز آروند مجری برگزاری رویداد نیازهای فنی-مهندسی گروه تولیدی عالیس. تاریخ برگزاری:1402/03/23 محل برگزاری: پارک علم و فناوری خراسان رضوی
فیلم های مرتبط