مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی

برگزاری رویداد رونمایی از کتاب پایان نوآوری نمایشی

محل برگزاری : سالن همایش مرکز تعاملات سلام 100 استارت آپ تهران
تاریخ برگزاری : 11/ 02 /1403
رویداد کتاب پایان نوآوری نمایشی
5/5
مراسم رونمایی از کتاب «پایان نوآوری نمایشی» با سخنرانی چهره های برجسته اکوسیستم نوآوری کشور. محل برگزاری :سالن همایش مرکز تعاملات سلام 100 استارت آپ تهران تاریخ برگزاری : 11/ 02 /1403
فیلم های مرتبط